Aiguamoll de la Bòbila

L’Aiguamoll de la Bòbila és una de les zones humides més importants de la Catalunya Central. Tot i que les seves dimensions són força reduïdes, l’espai té un interès estratègic ja que, a més d’algunes espècies que hi viuen regularment, atreu aus migradores que hi fan un descans en els seus trajectes (sovint de milers de quilòmetres).

L’aigua prové d’un aqüífer i aflora a la superfície per l’acció humana. En aquell lloc hi havia hagut una bòbila. L’argila que s’utilitzava per fer l’obra era extreta allà mateix, de manera que es va anar rebaixant el terreny fins a arribar a la capa freàtica. Mentre va durar l’activitat a la bòbila, l’aigua es bombava per facilitar l’excavació. Quan l’empresa va tancar, la zona va quedar abandonada i es va convertir en abocador.

Mercès una una intervenció del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, l’any 1992, la zona es va netejar de residus i es va començar a perfilar l’actual aiguamoll, avui de titularitat municipal.

L’espai s’ha anat millorant amb els anys i actualment compta amb una torre-mirador, una caseta d’aguait i una aula de camp, connectats per diversos camins que tracen un circuit en el qual, a més, hi ha un itinerari ornitoliterari, amb poemes de Celdoni Fonoll (alguns dels quals creats expressament per a l’Aiguamoll de la Bòbila).

Més informació al blog de l’Aiguamoll de la Bòbila. També a Facebook.

The Aiguamoll de la Bòbila is one of the most important wetlands of Central Catalonia. Although its dimensions are quite small, the space has a strategic interest because it attracts migrating birds who make a break on their journeys (often thousands of kilometers).

The water comes from an aquifer and surfaces because the human action. In that place there was a brickyard. The clay used to make the bricks was taken right there, so it was lowering the ground to reach the water table. During the activity of the brickyard, water was pumped to facilitate excavation. When the company shut down, the area was abandoned and turned into a dumping site.

Thanks to the intervention of the Department of Environment of the Generalitat of Catalonia in 1992, the area was cleaned of waste and began to become the current wetland, now owned by the municipality.

The area has been improved over the years and currently has an observation tower, an observation booth and a nature workshop, connected by several paths in which there is an ornitho-literary itinerary with Celdoni Fonoll poems (some of them created specifically for the Aiguamoll de la Bòbila).

More information on the Aiguamoll de la Bòbila blog. Also on Facebook.