Menu

Demografia

El creixement demogràfic de Santpedor durant les dues darreres dècades del segle XX i la primera del XXI va ser dels més destacats del Bages. En aquests trenta anys el nombre d’habitants es va duplicar, seguint una tendència de creixement progressiu que es va iniciar cap al 1960, amb l’arribada de famílies procedents de diversos indrets de l’Estat Espanyol que venien atretes per un incipient sector industrial.

Entre 1980 i 2010 Santpedor va créixer sobretot per l’arribada de població originària de les localitats veïnes, sobretot de Manresa. En tot aquest període, la immigració des de fora de Catalunya va ser pràcticament irrellevant.

El creixement de la població va anar acompanyat d'una gran expansió urbanística al voltant del nucli antic, caracteritzada, en una primera fase, per la construcció de vivendes unifamiliars i, posteriorment, de pisos. Amb la crisi iniciada cap al 2008 es va aturar dràsticament l’edificació de nous habitatges i també va quedar frenat l’augment significatiu del nombre d’habitants que s’havia produït des de l’inici del segle XXI, si bé la tendència continua essent positiva.

evolucio poblacio2015

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

×